Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Podpisanie umowy z głównym Wykonawcą inwestycji w dniu 17.12.2021

W dniu 17 grudnia 2021 r. Spółka Wodna „Łeba” podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych z NATURALNĄ ENERGIĄ. plus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Umowa zakłada wybudowanie kompletnego węzła fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content