Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych

Spółka Wodna „Łeba” w Łebie działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ma odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Łebie do rzeki Łeby w km 1 + 450 z dnia 10.12.2015 r. decyzja nr 27/15 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Zgodnie z decyzją parametry odprowadzanych ścieków nie mogą przekraczać wskaźników zanieczyszczeń określonych z załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton w 2020 r.

Zaproszenie

Szanowni mieszkańcy miasta Łeby

Dyrektor Biura Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Łeby do zwiedzenia i zapoznania się z pracą oczyszczalni ścieków i obiektami Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych – kompostownia Łeba.

W celu uzgodnienia terminu i zakresu zwiedzania prosimy o kontakt, osobisty, mailowy lub telefoniczny, z sekretariatem Spółki:

  1. Łeba, ul. Wspólna 1 pok. Nr 204 (I piętro),
  2. biuro@swleba.pl,
  3. tel.: 59 866 17 62