Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Usługi R&D

W dniu 07 grudnia 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba”  projektu pn.  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Spółka rozpoczęła postępowanie nawykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z budową węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków w  Łebie w  ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”

Spółka Wodna „Łeba” przeprowadza postępowanie w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Poniżej znajduje się aktywny link do strony internetowej, w której zostało upublicznione postępowanie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137919

Informacja

W dniu 24 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba”  projektu pn.  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green Growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Spółka rozpoczęła postępowanie na montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49.9 kW na dachach trzech budynków oczyszczalni ścieków w Łebie, wyposażonej w odpowiednią ilość paneli,
3 inwertery i dachowy system montażowy.

Spółka Wodna „Łeba” przeprowadza postępowanie w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Poniżej znajduje się aktywny link do strony internetowej,
w której zostało upublicznione postępowanie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123512

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 05 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba”  projektu pn.  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Spółka rozpoczęła postępowanie szacowania wartości zamówienia pn. „Montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej od 49.1 do 49.9 kW na dachach trzech budynków oczyszczalni ścieków w Łebie, wyposażonej w odpowiednią ilość paneli, inwertery i system montażowy”.

Zapraszamy do składania ofert, oferty należy przesyłać na adres inwestycje@swleba.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2022 r. do godz. 10.00.

W załącznikach znajdują się odpowiednie formularze.

Szacowanie wartości zamówienia 09.2022.Z-05.08.2022

Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia 09.2022.Z

Załącznik nr 2 Rozmieszczenie budynków oczyszczalni ścieków

Unieważnienie szacowania

W dniu 29 lipca 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba”  projektu pn.  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Spółka unieważniła szacowanie wartości zamówienia pn. „Montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej od 49.1 do 49.9 kW na dachach trzech budynków oczyszczalni ścieków w Łebie, wyposażonej w odpowiednią ilość paneli, inwertery i system montażowy”.

Protokół w formacie .pdf

Ogłoszenie o postępowaniu

W dniu 27 lipca 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba”  projektu pn.  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Spółka rozpoczęła postępowanie szacowania wartości zamówienia pn. „Montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej od 49.1 do 49.9 kW na dachach trzech budynków oczyszczalni ścieków w Łebie, wyposażonej w odpowiednią ilość paneli, inwertery i system montażowy”.

Poniżej znajduje się aktywny link do strony internetowej, w której zostało upublicznione postępowanie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119888

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content