Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Budowa i wyposażenie Działu Kontroli Jakości Produkcji

W wyniku postępowania ofertowego w dniu 01.03.2022 r. Spółka Wodna „Łeba” podpisała umowę na dostosowanie i adaptację Działu Kontroli Jakości Produkcji z firmą Usługi Ogólnobudowlane Transport Mariusz Glezman. W ramach umowy Wykonawca wykonał m.in. montaż drzwi przesuwnych, ułożenie płytek podłogowych, tynkowanie i wykonanie gładzi na ścianach, malowanie ścian i sufitów i ułożenie paneli podłogowych.

Czytaj dalej „Budowa i wyposażenie Działu Kontroli Jakości Produkcji”

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W wyniku postępowania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 15 września 2022 r. zakończono montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49.9 kW przez firmę EKO – ON Krzysztof Gawrońki, Piotr Walczak z siedzibą w Krakowie. Instalacja składa się z układu 3 odrębnych instalacji z 3 inwerterami (falownikami) oraz systemem montażowym w konstrukcji na dachach budynków oczyszczalni ścieków: budynek odwadniania i higienizacji osadu, budynek dmuchaw, budynek dyspozytorni i rozdzielni elektrycznej.

Modernizacja budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych

8 czerwca 2022 r.  zakończono demontaż urządzeń i instalacji w budynku odwadniania i higienizacji osadów. W ramach umowy z Generalnym Wykonawcą została wymiona prasa taśmowa na wirówkę dekantacyjną. W toku prac wymieniono również szafy sterownicze oraz falowniki, pompę nadawy, stację przygotowania i dozowania polimeru, przepływomierze oraz podajnik ślimakowy.

Czytaj dalej „Modernizacja budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych”

Rozpoczęcie prac budowy węzła fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Łebie

W dniu 22 luty 2022 r. rozpoczęto prace na budowie węzła fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Łebie. W wyniku prac powieszono tablicę informacyjną, ogrodzono plac budowy, wytyczono płyty fundamentowe węzła fermentacji oraz kontenerowej stacji zagęszczania osadu.

Czytaj dalej „Rozpoczęcie prac budowy węzła fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Łebie”

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content