Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Konkurs plastyczny „Chrońmy środowisko odzyskując energię”

W dniu 13.12.2022 r. Spółka Wodna „Łeba” ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Chrońmy środowisko odzyskując energię” przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie oraz Szkoły Podstawowej w Szczenurzy. Łącznie wpłynęło 34 prace z 2 kategorii wiekowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniach 2-3 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Bardzo dziękujemy za wszystkie wykonane prace. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii. Każda praca została wykonana z należytą starannością i pomysłowością.

Gratulujemy zwycięzcą i zapraszamy do dalszej współpracy!

Czytaj dalej „Konkurs plastyczny „Chrońmy środowisko odzyskując energię””

Spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy w dniu 8 grudnia 2022 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy na którym przedstawiono w postaci slajdów informacje na temat oczyszczalni, biogazowni i kompostowni. Dodatkowo mieli możliwość wizytowania budowy węzła fermentacji metanowej.  
W trakcie trwania pokazu przeprowadzono quiz uświadamiający i sprawdzający wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Następnie nasi goście mieli czas na zadawanie pytań i mały poczęstunek.

Bardzo dziękujemy za przybycie i mile spędzony czas!

Czytaj dalej „Spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy w dniu 8 grudnia 2022 r.”

Wizyta studyjna firmy zajmującej się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych – Usługi Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C.  w dniu 29 listopada 2022 r.

W dniu 29 listopada 2022 r. odbyła się wizyta studyjna firmy zajmującej się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych – Usługi Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C. Spotkanie miało na celu ukazanie możliwości zagospodarowania odpadów innych niż osady ściekowe oraz zastosowanie nowego strumienia odpadów uciążliwych dla miejscowości turystycznych w pasie nadmorskim.

Bardzo dziękujemy za wizytę!

Czytaj dalejWizyta studyjna firmy zajmującej się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych – Usługi Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C.  w dniu 29 listopada 2022 r.

Wizyta studyjna firm zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów i architekturą krajobrazu na terenie miasta Łeby – Ogrody „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” – Łukasz Gniedziejko w dniach 30-31 sierpień 2022 r.

W dniach 30-31 sierpień 2022 r. odbyła się  wizyta studyjna dla firm zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów i architekturą krajobrazu na terenie miasta Łeby – Ogrody „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” -Łukasz Gniedziejko.  Podczas spotkania firmy zapoznały się z instalacją do fermentacji metanowej ,która jest unikatem w miejscowościach nadmorskich i w miejscowościach o charakterze sezonowym. Myślą przewodnią spotkania było ukazanie możliwości zagospodarowania odpadów innych niż osady ściekowe.

Bardzo dziękujemy za spotkania!

Spotkanie informacyjno-promocyjne w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie w dniu 18 lipca 2022 r.

W dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 16.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec  w Łebie odbyło się pierwsze, otwierające spotkanie projektu w tematyce „Biogaz nie tylko dla osadów”.  Podczas spotkania omówione zostały głównie cele inwestycyjne projektu, poziom innowacyjności przedmiotu, etapy zaawansowania prac oraz rola partnera norweskiego.

Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie w dniu 18 lipca 2022 r.”

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby oraz przedstawicielami Rady Miasta w dniu 23.06.2022 r.

W dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby oraz przedstawicielami Rady Miasta. Podczas spotkania Spółka Wodna „Łeba” przedstawiła szczegółowe informacje na temat inwestycji tj. założeń technologicznych, komunikacji i promocji projektu, wartości dofinansowania,  kosztów inwestycji oraz odpowiadała na liczne pytania.

Czytaj dalej „Spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby oraz przedstawicielami Rady Miasta w dniu 23.06.2022 r.”

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content