Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Spotkanie zamykające

W dniu  6 listopada 2023 r. w godzinach 16.00-19.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie odbyło się spotkanie zamykające kampanię informacyjną w ramach projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podczas spotkania zostały przybliżone aktualnie zrealizowane cele inwestycyjne i rozwojowe dotyczące inwestycji Spółki Wodnej „Łeba”, polegającej na budowie węzła fermentacji metanowej.

W trakcie spotkania ukazane zostały możliwości wykorzystania opracowanych bionawozów w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto nastąpiło podsumowanie roli Funduszy Norweskich i Funduszy EOG wraz z poinformowaniem o oddziaływaniu Funduszy i ich Programów oraz o współpracy dwustronnej z podmiotami z Państw Darczyńców.

Poniżej przedstawiamy jedną z prezentacji oraz film ze spotkania. Bardzo dziękujemy za obecność Włodarza i mieszkańców miasta Łeby i przybyłym gościom.

Prezentacja ze spotkanie w formacie PowerPoint

Link do filmu ze spotkania podsumowującego projekt.

Konferencja w Starogardzie Gdańskim.

W dniach 12-13 grudnia 2023 roku Spółka Wodna „Łeba” uczestniczyła w Konferencji organizowanej przez Pomorskie Forum Wodociągowe w Starogardzie Gdańskim.

Podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się z celami inwestycyjnymi i założeniami projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych , redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W trakcie w/w spotkania objaśnione zostało uczestnikom działanie węzła fermentacji metanowej w mikrobiogazowni. Przedstawiono informacje na temat wpływu inwestycji na społeczeństwo oraz środowisko celem zwiększenia akceptacji społecznej i przełamania stereotypów jakie funkcjonują w społeczeństwie na temat tego rodzaju instalacji.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania w/w inwestycji. W ramach wizyt studyjnych zapraszamy uczestników Pomorskiego Forum Wodociągowego do odwiedzenia Spółki Wodnej „Łeba”

Wizyta firm z branży

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 07.11.2023 roku gościliśmy na oczyszczalni przedstawicieli firm: Elwoz- ECO Sierakowice,”SZOP” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego oraz SWS Swarzewo.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z

pracą węzła fermentacji metanowej, w którym produkowany jest biogaz celem zaspokojenia potrzeb energetycznych oczyszczalni. Mikrobiogazownia jest ośrodkiem referencyjnym i demonstracyjnym służącym doświadczeniem i wiedzą dla innych regionów. Możliwa do replikacji w miejscowościach nadmorskich i w miejscowościach o charakterze sezonowym, gdzie małe oczyszczalnie borykają się z nadmiernym ładunkiem i obciążeniem oczyszczalni w wysokim sezonie.

W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się również z ciągiem technologicznym oczyszczalni, gospodarką osadową realizowaną na terenie oczyszczalni.

Była to również szczególna okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z gospodarką ściekową, osadową i odpadową.

Listopadowa wizyta uczniów

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniach 09.11.2023 oraz 17.11.2023 w ramach wizyty studyjnej Spółkę Wodną „Łeba” odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lęborka, klasy od II do IV o profilu Analityk.

Uczestnicy mieli możliwość zwiększyć swoją świadomość ekologiczną jak i również zapoznać się z technologią, procesem oczyszczania ścieków a przede wszystkim z węzłem fermentacji metanowej.

Podczas spotkania uczniowie wzięli udział w Quizie wiedzy o energiach odnawialnych, dzięki któremu mogli poszerzyć swoje horyzonty pro-ekologiczne.

Kolejna wizyta studyjna

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 19 października 2023 r. Spółkę odwiedzili przedstawiciele miasta Chokhatauri z Gruzji. Gościom przedstawione zostały cele i założenia projektu oraz ukazanie procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łebie.

Wizyta studyjna

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Spółkę odwiedzili pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy oczyszczalni ścieków z miejscowości Kelmes na Litwie.

UW w SW Łeba

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 10 maja 2023 r. Spółkę odwiedzili studenci z Uniwersytetu Warszawskiego oraz w dniu 12.05.2023 r. mieszkańcy miasta Łeby. Bardzo dziękujemy za wizyty.

Relacja ze spotkania

W dniu 11 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie odbyło się drugie spotkanie, projektu w tematyce „Z Korzyścią dla mieszkańców i turystyki”. Podczas spotkania omówione zostały zrealizowane cele inwestycyjne i rozwojowe  projektu z możliwością wizyty w mikrobiogazowni.

Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele Polskiej Jednostki Naukowej – Politechnika Częstochowska Dr Hab. Inż  Pani Anna Grosser,   technolog inwestycji p. Witolda Woroszyłło,  Główny wykonawca- Naturalna Energia. Plus  Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Pan Adam Orzech.

Bardzo dziękujemy za obecność mieszkańców miasta Łeby, zapraszamy na kolejne spotkania.

W zakresie działań promocyjno-komunikacyjnych projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 przedstawiamy link do filmu, który powstał podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 11.05.2023 r.

Spotkanie informacyjne

Spółka Wodna „Łeba” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące inwestycji polegającej na budowie węzła fermentacji metanowej. Spotkanie odbędzie się dnia 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
Więcej informacji umieszczono pod linkiem do wydarzenia:
https://fb.me/e/46SltLtCA

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content