Zestawienie członków

Zestawienie czł‚onków SW „Łeba”
(stan na dzień„ 24.11.2016 r.)

A. Osoby prawne

 1. PTTK – Zarząd Główny w Warszaiwe
 2. „INTERFER” Sp. z o.o. w Krakowie
 3. PPHU Maja Jacek Strzępek i Wspólnicy s.j, w Tuszynie
 4. Hotel „Wodnik” Sp. z o.o. w Łebie
 5. Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej w Łebie
 6. Gmina Miejska Łeba

B. osoby fizyczne

 1. Elżbieta Grabowska – Łeba
 2. Roman v. Mach – Łeba
 3. Krystyna Puszcz – Łeba
 4. Stanisław Tkaczuk – Łeba
 5. Jan Charynek – Łeba