Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Spotkanie zamykające

W dniu  6 listopada 2023 r. w godzinach 16.00-19.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie odbyło się spotkanie zamykające kampanię informacyjną w ramach projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podczas spotkania zostały przybliżone aktualnie zrealizowane cele inwestycyjne i rozwojowe dotyczące inwestycji Spółki Wodnej „Łeba”, polegającej na budowie węzła fermentacji metanowej.

W trakcie spotkania ukazane zostały możliwości wykorzystania opracowanych bionawozów w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto nastąpiło podsumowanie roli Funduszy Norweskich i Funduszy EOG wraz z poinformowaniem o oddziaływaniu Funduszy i ich Programów oraz o współpracy dwustronnej z podmiotami z Państw Darczyńców.

Poniżej przedstawiamy jedną z prezentacji oraz film ze spotkania. Bardzo dziękujemy za obecność Włodarza i mieszkańców miasta Łeby i przybyłym gościom.

Prezentacja ze spotkanie w formacie PowerPoint

Link do filmu ze spotkania podsumowującego projekt.

Konferencja w Starogardzie Gdańskim.

W dniach 12-13 grudnia 2023 roku Spółka Wodna „Łeba” uczestniczyła w Konferencji organizowanej przez Pomorskie Forum Wodociągowe w Starogardzie Gdańskim.

Podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się z celami inwestycyjnymi i założeniami projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych , redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W trakcie w/w spotkania objaśnione zostało uczestnikom działanie węzła fermentacji metanowej w mikrobiogazowni. Przedstawiono informacje na temat wpływu inwestycji na społeczeństwo oraz środowisko celem zwiększenia akceptacji społecznej i przełamania stereotypów jakie funkcjonują w społeczeństwie na temat tego rodzaju instalacji.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania w/w inwestycji. W ramach wizyt studyjnych zapraszamy uczestników Pomorskiego Forum Wodociągowego do odwiedzenia Spółki Wodnej „Łeba”

Zakończenie piątego etapu

Dnia 15 grudnia 2023 r. zakończono Etap 5 realizacji projektu pn: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20) dotyczący dodatkowych prac rozwojowych w polskiej jednostce naukowej.
Polska jednostka naukowa zobowiązała się do wykonania prac polegających na wykonaniu usług badawczo – rozwojowych w związku z budową węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków w Łebie.

Ich misja obejmowała następujące zadania:

1.Badanie możliwości odzysku azotu z pofermentu i wytworzenia nawozu stałego o spowolnionym uwalnianiu substancji biogennych.

2. Badania wpływu przeskalowania procesu na bogazodochodowość z planowanej kofermentacji nowych strumieni odpadów.

3. Koncepcja i projekt układu do odzysku ciepła z komór fermentacyjnych.

4. Badania efektywności agronomicznej nowego nawozu.

W ramach współpracy PJN brała udział w spotkaniach informacyjno – komunikacyjnych z mieszkańcami miasta Łeby.

Finalizacja wykonania instalacji dozowania

W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o sfinalizowaniu  usługi polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji  metanowej.

W zakres usługi wchodziła całkowita realizacja przedsiewzięcia wraz z dostawą i montażem urzadzeń, wykonaniem dokumentacji oraz rozruchem mechanicznym i hydraulicznym.

Stanowisko to ma umożliwić rozładunek (wozem ascenizacyjnym), poprzez pompowe podawanie kosubstratów płynnych np. w postaci odcieków spozywczych, tłuszczy lub olejów spozywczych, pulpy z bioodpadów do rurociagu ewakuacji osadu zagęszczonego ze stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego do zbiornika buforowegoo osadu zagęszczonego, z którego osad zagęszczony podawany jest w cyklach do komory fermentantacji metanowej.

Niniejsza instalacja umożliwia roztwarzanie za pomoca wody technologicznej dostrczonych kosubstratów do medium.

Podpisanie umowy na ostatni etap realizacji węzła fermentacji

W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o podpisaniu umowy na wykonanie ostatniego etapu realizacji węzła fermentacji metanowej tj. „Wykonanie usługi, polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji metanowej w Spółce Wodnej „Łeba” na działkach nr 914, 915 obręb 1 Łeba”.

Wykonawcą powyższego zadania będzie Konsurcjum firm: Newater Sp. z o.o. Sp. K.- Lider Konsorcjum i Newater SERWIS Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku.

Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 31.07.2023 r.

Wizyta firm z branży

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 07.11.2023 roku gościliśmy na oczyszczalni przedstawicieli firm: Elwoz- ECO Sierakowice,”SZOP” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego oraz SWS Swarzewo.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z

pracą węzła fermentacji metanowej, w którym produkowany jest biogaz celem zaspokojenia potrzeb energetycznych oczyszczalni. Mikrobiogazownia jest ośrodkiem referencyjnym i demonstracyjnym służącym doświadczeniem i wiedzą dla innych regionów. Możliwa do replikacji w miejscowościach nadmorskich i w miejscowościach o charakterze sezonowym, gdzie małe oczyszczalnie borykają się z nadmiernym ładunkiem i obciążeniem oczyszczalni w wysokim sezonie.

W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się również z ciągiem technologicznym oczyszczalni, gospodarką osadową realizowaną na terenie oczyszczalni.

Była to również szczególna okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z gospodarką ściekową, osadową i odpadową.

Listopadowa wizyta uczniów

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniach 09.11.2023 oraz 17.11.2023 w ramach wizyty studyjnej Spółkę Wodną „Łeba” odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lęborka, klasy od II do IV o profilu Analityk.

Uczestnicy mieli możliwość zwiększyć swoją świadomość ekologiczną jak i również zapoznać się z technologią, procesem oczyszczania ścieków a przede wszystkim z węzłem fermentacji metanowej.

Podczas spotkania uczniowie wzięli udział w Quizie wiedzy o energiach odnawialnych, dzięki któremu mogli poszerzyć swoje horyzonty pro-ekologiczne.

Kolejna wizyta studyjna

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 19 października 2023 r. Spółkę odwiedzili przedstawiciele miasta Chokhatauri z Gruzji. Gościom przedstawione zostały cele i założenia projektu oraz ukazanie procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łebie.

Wizyta studyjna

W ramach promocji i komunikacji projektu Spółka Wodna „Łeba” organizuje wizyty studyjne projektu pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Spółkę odwiedzili pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy oczyszczalni ścieków z miejscowości Kelmes na Litwie.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content