Komunikacja w języku miganym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Spółką Wodną „Łeba” w Łebie za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie:

    poczta elektroniczna: biuro@swleba.pl

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA! W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Spółce Wodnej „Łeba” nie musi być wcześniej uzgadniana.