Zgoda osoby fizycznej

Oświadczenie o akceptacji dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) akceptuję otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej.

 [ninja_form id=2]