Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Dostawa paliw – informacja

W związku z brakiem ofert na dostawę paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń dla Spółki Wodnej „Łeba” przy ul. Wspólnej 1 w Łebie w okresie od 17.06.2024 r. do 31.12.2024 r. postępowanie zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SW Łeba

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 28 czerwca 2024 r.
w siedzibie Spółki Wodnej Łeba, ul. Wspólna 1, o godz. 11 00
odbędzie się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie.

Stanisław Wałek
Przewodniczący Zarządu

Dostawa paliw

W dniu 29 maja 2024 r. Spółka Wodna „Łeba” ogłosiła postępowanie na dostawę paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń dla Spółki Wodnej „Łeba” przy ulicy Wspólnej 1 w Łebie w okresie od 17.06.2024 r do 31.12.2024 r.

Spółka Wodna „Łeba” przeprowadza postępowanie w drodze zastosowania zasady konkurencyjności.

Poniżej znajduje się aktywny link do strony internetowej, w której zostało upublicznione postępowanie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190949

Zapraszamy do składania ofert.

74. Walne Zgromadzenie Członków SW Łeba

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 30 kwietnia 2024 r.
w Hotelu „Wodnik” w Łebie, ul. Nadmorska 10, o godz. 11 00
odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie.

  Stanisław Wałek
  Przewodniczący Zarządu

  Spotkanie zamykające

  W dniu  6 listopada 2023 r. w godzinach 16.00-19.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie odbyło się spotkanie zamykające kampanię informacyjną w ramach projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  Podczas spotkania zostały przybliżone aktualnie zrealizowane cele inwestycyjne i rozwojowe dotyczące inwestycji Spółki Wodnej „Łeba”, polegającej na budowie węzła fermentacji metanowej.

  W trakcie spotkania ukazane zostały możliwości wykorzystania opracowanych bionawozów w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto nastąpiło podsumowanie roli Funduszy Norweskich i Funduszy EOG wraz z poinformowaniem o oddziaływaniu Funduszy i ich Programów oraz o współpracy dwustronnej z podmiotami z Państw Darczyńców.

  Poniżej przedstawiamy jedną z prezentacji oraz film ze spotkania. Bardzo dziękujemy za obecność Włodarza i mieszkańców miasta Łeby i przybyłym gościom.

  Prezentacja ze spotkanie w formacie PowerPoint

  Link do filmu ze spotkania podsumowującego projekt.

  Konferencja w Starogardzie Gdańskim.

  W dniach 12-13 grudnia 2023 roku Spółka Wodna „Łeba” uczestniczyła w Konferencji organizowanej przez Pomorskie Forum Wodociągowe w Starogardzie Gdańskim.

  Podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się z celami inwestycyjnymi i założeniami projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych , redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym”.

  W trakcie w/w spotkania objaśnione zostało uczestnikom działanie węzła fermentacji metanowej w mikrobiogazowni. Przedstawiono informacje na temat wpływu inwestycji na społeczeństwo oraz środowisko celem zwiększenia akceptacji społecznej i przełamania stereotypów jakie funkcjonują w społeczeństwie na temat tego rodzaju instalacji.

  Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania w/w inwestycji. W ramach wizyt studyjnych zapraszamy uczestników Pomorskiego Forum Wodociągowego do odwiedzenia Spółki Wodnej „Łeba”

  Zakończenie piątego etapu

  Dnia 15 grudnia 2023 r. zakończono Etap 5 realizacji projektu pn: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20) dotyczący dodatkowych prac rozwojowych w polskiej jednostce naukowej.
  Polska jednostka naukowa zobowiązała się do wykonania prac polegających na wykonaniu usług badawczo – rozwojowych w związku z budową węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków w Łebie.

  Ich misja obejmowała następujące zadania:

  1.Badanie możliwości odzysku azotu z pofermentu i wytworzenia nawozu stałego o spowolnionym uwalnianiu substancji biogennych.

  2. Badania wpływu przeskalowania procesu na bogazodochodowość z planowanej kofermentacji nowych strumieni odpadów.

  3. Koncepcja i projekt układu do odzysku ciepła z komór fermentacyjnych.

  4. Badania efektywności agronomicznej nowego nawozu.

  W ramach współpracy PJN brała udział w spotkaniach informacyjno – komunikacyjnych z mieszkańcami miasta Łeby.

  Finalizacja wykonania instalacji dozowania

  W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o sfinalizowaniu  usługi polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji  metanowej.

  W zakres usługi wchodziła całkowita realizacja przedsiewzięcia wraz z dostawą i montażem urzadzeń, wykonaniem dokumentacji oraz rozruchem mechanicznym i hydraulicznym.

  Stanowisko to ma umożliwić rozładunek (wozem ascenizacyjnym), poprzez pompowe podawanie kosubstratów płynnych np. w postaci odcieków spozywczych, tłuszczy lub olejów spozywczych, pulpy z bioodpadów do rurociagu ewakuacji osadu zagęszczonego ze stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego do zbiornika buforowegoo osadu zagęszczonego, z którego osad zagęszczony podawany jest w cyklach do komory fermentantacji metanowej.

  Niniejsza instalacja umożliwia roztwarzanie za pomoca wody technologicznej dostrczonych kosubstratów do medium.

  Podpisanie umowy na ostatni etap realizacji węzła fermentacji

  W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o podpisaniu umowy na wykonanie ostatniego etapu realizacji węzła fermentacji metanowej tj. „Wykonanie usługi, polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji metanowej w Spółce Wodnej „Łeba” na działkach nr 914, 915 obręb 1 Łeba”.

  Wykonawcą powyższego zadania będzie Konsurcjum firm: Newater Sp. z o.o. Sp. K.- Lider Konsorcjum i Newater SERWIS Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku.

  Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 31.07.2023 r.

  Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
  Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
  Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
  Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

  Skip to content