Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

74. Walne Zgromadzenie Członków SW Łeba

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 30 kwietnia 2024 r.
w Hotelu „Wodnik” w Łebie, ul. Nadmorska 10, o godz. 11 00
odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie.

  Stanisław Wałek
  Przewodniczący Zarządu

  Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
  Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
  Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
  Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

  Skip to content