Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

  1. Stanisław Wałek – przewodniczący
  2. Krystyna Puszcz – wiceprzewodniczący