Usługi dodatkowe

Lp

Zakres usł‚ugi

cena netto

cena brutto

1.

Opróżnianie  zbiorników  bezodpł‚ywowych i transport ś›cieków do punktu zlewnego w obrę™bie oczyszczalni ś›cieków  z terenu miasta Łeba – w dni robocze w godz. od 7 do 15

 84,64 zł‚/godz +
8% VAT

 91,41 zł‚/godz

2.

Opróżnianie  zbiorników  bezodpł‚ywowych,  transport  ś›cieków do punktu zlewnego w obrę™bie oczyszczalni ścieków  z terenu miasta Łeba – w pozostał‚ych godzinach oraz soboty, niedziela i ś›wię™ta wzrost o 30%

 110,03 zł‚/godz +
8% VAT

 118,83 zł‚/godz

3,

jw. lecz spoza miasta Łeba dopłata za odległość‡  1 km dojazdu liczą…c od granic miasta

 1,67 zł/km +
8% VAT

 1,80 zł/km

4.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalnym SC-21 na terenie terenu miasta Łeba – w dni robocze w godz od 7 do 15

 189,61 zł/godz +
23% VAT

 233,22 zł‚/godz

5.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalnym SC-21 na terenie miasta Łeba – w  pozostał‚ych godzinach oraz soboty, niedziela i świę™ta wzrost o 30 %

 246,49 zł‚/godz +
23% VAT

 303,18 zł‚/godz

6.

jw. lecz spoza miasta Łeba dopłata za odległ‚ość‡ 1 km dojazdu liczą…c od granic miasta

 1,67 zł/km +
23% VAT

 2,05 zł‚/km

7.

Czyszczenie kanalizacji urzą…dzeniem wysokociśnieniowym RIONED na  terenie miasta Łeba – w  dni robocze w godz od 7 do 15

 129,44 zł‚/godz +
23% VAT

 159,21 zł‚/godz

8.

Czyszczenie kanalizacji urzą…dzeniem wysokociśnieniowym RIONED na terenie miasta Łeba –  w pozostał‚ych godzinach oraz soboty, niedziele i świę™ta wzrost o 30%

 168,27 zł‚/godz +
23% VAT

 206,97 zł‚/godz

9.

jw. lecz spoza miasta Łeba dopłata za odległość‡ 1 km dojazdu licząc od granic miasta

 1,13 zł/km +
23% VAT

 1,39 zł‚/km

10.

Cena najmu  cią…gnika FARMER – w dni  robocze w godz od 7 do 15

 138,18 zł‚/godz +
23% VAT

 169,96 zł/godz

11.

Cena najmu ciągnika  FARMER – w pozostał‚ych godzinach oraz soboty, niedziele i ś›wię™ta wzrost o 30%

 179,63 zł/godz +
23% VAT

 220,94 zł‚/godz

12.

Cena najmu samochodu dostawczego C-15

 1,13 zł‚/km +
23% VAT

 1,39 zł‚/km