Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

53 Walne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 19 grudnia 2017 r.
w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 1, o godz. 11.00
odbędzie się
53. Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content