Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Rozpoczęcie prac budowy węzła fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Łebie

W dniu 22 luty 2022 r. rozpoczęto prace na budowie węzła fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Łebie. W wyniku prac powieszono tablicę informacyjną, ogrodzono plac budowy, wytyczono płyty fundamentowe węzła fermentacji oraz kontenerowej stacji zagęszczania osadu.

Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z placu budowy.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content