Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby oraz przedstawicielami Rady Miasta w dniu 23.06.2022 r.

W dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby oraz przedstawicielami Rady Miasta. Podczas spotkania Spółka Wodna „Łeba” przedstawiła szczegółowe informacje na temat inwestycji tj. założeń technologicznych, komunikacji i promocji projektu, wartości dofinansowania,  kosztów inwestycji oraz odpowiadała na liczne pytania.

Ważnym punktem spotkania była wizyta na placu budowy celem podglądu postępów prac. Bardzo dziękujemy za spotkanie.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content