Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Wizyta studyjna w Norwegii (Oslo)

W dniach 19-21 czerwca 2022 r. odbyła się wizyta studyjna pracowników Spółki Wodnej „Łeba” w Norwegii celem zapoznania się z wdrożeniami technologii ko-fermentacji z odpadami biodegradowalnymi, rybnymi, tłuszczami i gastronomicznymi – kuchennymi. 

W ramach spotkania odbyły się konsultacje w następujących miejscach:

  • biogazownia (Romerike biogas plant, Miljøparkvegen 105, 2160 Vormsund)
  • sortownia odpadów (Haraldrud utsorteringsanlegg Brobekkveien 87, 0582 OSLO).

Podczas konsultacji w biogazowni zostaliśmy zapoznani z technologią fermentacji odpadów biodegradowalnych (głównie kuchennych). Została poruszona problematyka czystości wprowadzanych odpadów w tym m.in. odpady opakowaniowe, zanieczyszczenia w postaci kamieni, szkła, metali, plastików. W trakcie konsultacji w sortowni odpadów dzięki prezentacji multimedialnej zostaliśmy zapoznani z gospodarką odpadami w Oslo (sortownia odpadów, punkty dla mieszkańców, kompostownia, biogazownia, spalarnia odpadów).

Wizyta pracowników Spółki Wodnej „Łeba” wraz z pracownikami instytutu AQUATEAM COWI w Norwegii pozwoliła na wymianę doświadczeń w miejscu ich pracy co zaowocuje przy realizacji naszego wspólnego projektu.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content