Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wizyta studyjna w dniu 19 lipca 2022 r.

W dniu 19 lipca 2022 r. w Spółce Wodnej „Łeba” odbyła się wizyta studyjna w modernizowanej oczyszczalni ścieków. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wizyty na placu budowy instalacji do fermentacji metanowej oraz założeniami projektu. Bardzo dziękujemy za spotkanie!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content