Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wizyta studyjna firm zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów i architekturą krajobrazu na terenie miasta Łeby – Ogrody „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” – Łukasz Gniedziejko w dniach 30-31 sierpień 2022 r.

W dniach 30-31 sierpień 2022 r. odbyła się  wizyta studyjna dla firm zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów i architekturą krajobrazu na terenie miasta Łeby – Ogrody „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” -Łukasz Gniedziejko.  Podczas spotkania firmy zapoznały się z instalacją do fermentacji metanowej ,która jest unikatem w miejscowościach nadmorskich i w miejscowościach o charakterze sezonowym. Myślą przewodnią spotkania było ukazanie możliwości zagospodarowania odpadów innych niż osady ściekowe.

Bardzo dziękujemy za spotkania!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content