Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wizyta studyjna firmy zajmującej się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych – Usługi Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C.  w dniu 29 listopada 2022 r.

W dniu 29 listopada 2022 r. odbyła się wizyta studyjna firmy zajmującej się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych – Usługi Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C. Spotkanie miało na celu ukazanie możliwości zagospodarowania odpadów innych niż osady ściekowe oraz zastosowanie nowego strumienia odpadów uciążliwych dla miejscowości turystycznych w pasie nadmorskim.

Bardzo dziękujemy za wizytę!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content