Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Commencement of works on the construction of a methane fermentation unit at the sewage treatment plant in Łeba.

On February 22, 2022, work began on the construction of a methane fermentation unit at the sewage treatment plant in Łeba. As a result of the works, an information board was hung, the construction site was fenced, foundation slabs of the fermentation unit and the container sludge thickening station were marked out.
Below are some photos from the construction site.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content