Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Zaproszenie

Szanowni mieszkańcy miasta Łeby

Dyrektor Biura Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Łeby do zwiedzenia i zapoznania się z pracą oczyszczalni ścieków i obiektami Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych – kompostownia Łeba.

W celu uzgodnienia terminu i zakresu zwiedzania prosimy o kontakt, osobisty, mailowy lub telefoniczny, z sekretariatem Spółki:

  1. Łeba, ul. Wspólna 1 pok. Nr 204 (I piętro),
  2. biuro@swleba.pl,
  3. tel.: 59 866 17 62


Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content