Zaproszenie

Szanowni mieszkańcy miasta Łeby

Dyrektor Biura Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Łeby do zwiedzenia i zapoznania się z pracą oczyszczalni ścieków i obiektami Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych – kompostownia Łeba.

W celu uzgodnienia terminu i zakresu zwiedzania prosimy o kontakt, osobisty, mailowy lub telefoniczny, z sekretariatem Spółki:

  1. Łeba, ul. Wspólna 1 pok. Nr 204 (I piętro),
  2. biuro@swleba.pl,
  3. tel.: 59 866 17 62