Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 01/2021/Z z dnia 23.11.2021 r.

Spółka Wodna „Łeba” informuje, iż w Zapytaniu ofertowym nr 01/2021/Z z dnia 23 listopada 2021 r. zostały dokonane  zmiany. Treść zmian jest dostępna w załączniku pn. „Zapytanie ofertowe Spółka Wodna „Łeba” w Łebie – po zmianach” opublikowanym w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl  w dniu 02.12.2021 r.