Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Podpisanie umowy o dofinansowanie w dniu w dniu 07.12.2021

7 grudnia 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w sprawie projektu w ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” program „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Nr umowy: UWP- NORW.19.01.01-22-0003/20-00

Tytuł projektu:  „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20).

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content