Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Budowa węzła fermentacji metanowej wraz z pochodnią awaryjną

W dniu 20 czerwca 2022 r. zakończono montaż węzła fermentacji metanowej wraz z pochodnią awaryjną. Dokonano prób szczelności fermentatora.

W wskutek pracy węzła fermentacji metanowej zmieszanych: części zagęszczonego osadu nadmiernego (dotychczas tylko kompostowanego) oraz niestosowanych dotąd w spółce kosubstratów, które połączone z obecną kompostownią docelowego pofermentu i odpadów biodegradowalnych znacząco podniosą recykling odpadów organicznych.

Inwestycja przyniesie korzyści dla ludzi i środowiska. Głównie wpłynie na lepsze gospodarowanie odpadami, poprawi właściwości nawozowe, zmniejszy uciążliwość zapachową osadów ściekowych. Ponadto przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych poprzez poprawę efektywności pracy oczyszczalni ścieków.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content