Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Modernizacja budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych

8 czerwca 2022 r.  zakończono demontaż urządzeń i instalacji w budynku odwadniania i higienizacji osadów. W ramach umowy z Generalnym Wykonawcą została wymiona prasa taśmowa na wirówkę dekantacyjną. W toku prac wymieniono również szafy sterownicze oraz falowniki, pompę nadawy, stację przygotowania i dozowania polimeru, przepływomierze oraz podajnik ślimakowy.

Wymiana urządzenia pozwoli zredukować ilość wytwarzanych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Łebie o 30 %. Nowe, nowoczesne urządzenie znacznie poprawia warunki pracy obsługi oczyszczalni. Urządzenie pomimo niewielkich rozmiarów posiada dużą wydajność w połączeniu z niskim zużyciem energii.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content