Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Spotkanie informacyjno-promocyjne w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie w dniu 18 lipca 2022 r.

W dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 16.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec  w Łebie odbyło się pierwsze, otwierające spotkanie projektu w tematyce „Biogaz nie tylko dla osadów”.  Podczas spotkania omówione zostały głównie cele inwestycyjne projektu, poziom innowacyjności przedmiotu, etapy zaawansowania prac oraz rola partnera norweskiego.

Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele AQUATEAM COWI AS p. Renata Wandzel, p. Beata Szatkowska, technolog inwestycji p. Witolda Woroszyłło oraz dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Roberta Sidełko.

Bardzo dziękujemy za obecność mieszkańców miasta Łeby, zapraszamy na kolejne spotkania.

Poniżej przedstawiamy film ze spotkania.

Wersja oryginalna
Wersja z językiem miganym
Wersja z napisami

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content