Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z pompownią osadu zagęszczonego

6 września zakończono montaż kontenerowej stacji zagęszczania osadu nadmiernego. Konstrukcja obiektu składa się z dwóch sztuk ocieplonych i ogrzewanych modułów kontenerowych prefabrykowanych.

Gotowa stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego służąca do przygotowania osadu do fermentacji metanowej składa się m.in. z zagęszczacza bębnowego MIDI wraz zaworem mieszającym, pompami nadawy i ewakuacji, stacji przygotowania i dozowania polimeru, maceratorem, szafą zasilającą, orurowaniem i okablowaniem.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content