Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z pompownią osadu zagęszczonego

6 września zakończono montaż kontenerowej stacji zagęszczania osadu nadmiernego. Konstrukcja obiektu składa się z dwóch sztuk ocieplonych i ogrzewanych modułów kontenerowych prefabrykowanych.

Gotowa stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego służąca do przygotowania osadu do fermentacji metanowej składa się m.in. z zagęszczacza bębnowego MIDI wraz zaworem mieszającym, pompami nadawy i ewakuacji, stacji przygotowania i dozowania polimeru, maceratorem, szafą zasilającą, orurowaniem i okablowaniem.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content