Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W wyniku postępowania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 15 września 2022 r. zakończono montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49.9 kW przez firmę EKO – ON Krzysztof Gawrońki, Piotr Walczak z siedzibą w Krakowie. Instalacja składa się z układu 3 odrębnych instalacji z 3 inwerterami (falownikami) oraz systemem montażowym w konstrukcji na dachach budynków oczyszczalni ścieków: budynek odwadniania i higienizacji osadu, budynek dmuchaw, budynek dyspozytorni i rozdzielni elektrycznej.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content