Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Budowa i wyposażenie Działu Kontroli Jakości Produkcji

W wyniku postępowania ofertowego w dniu 01.03.2022 r. Spółka Wodna „Łeba” podpisała umowę na dostosowanie i adaptację Działu Kontroli Jakości Produkcji z firmą Usługi Ogólnobudowlane Transport Mariusz Glezman. W ramach umowy Wykonawca wykonał m.in. montaż drzwi przesuwnych, ułożenie płytek podłogowych, tynkowanie i wykonanie gładzi na ścianach, malowanie ścian i sufitów i ułożenie paneli podłogowych.

W wyniku kolejnego postępowania w dniu 7 marca 2022 r. Spółka Wodna „Łeba” podpisała umowę na zakup i dostawę sprzętu, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz wyposażenia Działu Jakości Kontroli Produkcji.

Bardzo ważnym etapem był zakup w dniu 20 lipca 2022 r. automatycznego analizatora o nazwie AMPTS II firmy Bioprocess Control do badania biogazdochodowości. Instrument ten  uznawany jest za standardową metodę szacowania produkcji biometanu, co pozwoli Spółce Wodnej „Łeba” na wykonywanie koniecznych badań nowych strumieni odpadów.

W rezultacie tych wszystkich zamówień w Spółce Wodnej „Łeba” powstał kompletny Dział Kontroli Jakości Produkcji. W związku z czym przy współpracy z partnerem norweskim firmą AQUATEAM COWI AS w sierpniu 2022 r. rozpoczęły się pierwsze próby badania biogazodochodowości osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Łebie na urządzeniu AMPTS II firmy Bioprocess Control.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content