Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy w dniu 8 grudnia 2022 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy na którym przedstawiono w postaci slajdów informacje na temat oczyszczalni, biogazowni i kompostowni. Dodatkowo mieli możliwość wizytowania budowy węzła fermentacji metanowej.  
W trakcie trwania pokazu przeprowadzono quiz uświadamiający i sprawdzający wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Następnie nasi goście mieli czas na zadawanie pytań i mały poczęstunek.

Bardzo dziękujemy za przybycie i mile spędzony czas!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content