Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Construction methane fermentation unit with emergency flare.

On June 20, 2022, the assembly of the methane fermentation unit with the emergency flare was completed. Fermenter tightness tests were carried out.
As a result of the operation of the methane fermentation unit, part of the thickened excess sludge (so far only composted) and co-substrates not used in the company so far, which, combined with the current composting plant for final digestate and biodegradable waste, will significantly increase the recycling of organic waste.
The investment will bring benefits for people and the environment. It will mainly contribute to better waste management, improve fertilizing properties, and reduce the odor nuisance of sewage sludge. In addition, it will contribute to reducing the pollution of sea and inland waters by improving the efficiency of the sewage treatment plant.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content