Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Construction of a station for mechanical thickening of excess sludge with a thickened sludge pumping station.

On September 6, the assembly of the container excess sludge thickening station was completed. The construction of the facility consists of two insulated and heated prefabricated container modules.
A ready-made station for mechanical thickening of excess sludge, used to prepare sludge for methane fermentation, consists of, among others: from a MIDI drum thickener with a mixing valve, feed and evacuation pumps, polymer preparation and dosing station, macerator, power supply cabinet, piping and wiring.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content