Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Installation of a photovoltaic installation

As a result of the tender procedure placed in the Competitiveness Database on September 15, 2022, the assembly of a photovoltaic micro-installation with a capacity of up to 49.9 kW was completed by EKO – ON Krzysztof Gawrońki, Piotr Walczak based in Krakow. The installation consists of a system of 3 separate installations with 3 inverters (inverters) and a mounting system in the structure on the roofs of the sewage treatment plant buildings: sludge dewatering and hygienization building, blower building, control room building and electrical switchboard.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content