Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Meeting with children and youth from the Primary School in Szczenurza on December 8, 2022

On December 8, 2022, a meeting was held with children and youth from the Primary School in Szczenurza, where information on the treatment plant, biogas plant and composting plant was presented in the form of slides. In addition, they had the opportunity to visit the construction of a methane fermentation unit.
During the show, a quiz was conducted to raise awareness and test knowledge in the field of renewable energy sources. Then our guests had time to ask questions and a small snack.
Thank you very much for coming and having a nice time!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content