Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Study visit of a company dealing with the collection and transport of municipal waste – Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C. on November 29, 2022

On November 29, 2022, a study visit of a company dealing with the collection and transport of municipal waste – Sanitarno-Transportowe „Sanipol” S.C. took place. The meeting was aimed at showing the possibilities of managing waste other than sewage sludge and the use of a new stream of waste that is burdensome for tourist destinations in the coastal belt.
Thank you very much for your visit!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content