Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Meeting with the Mayor of the City of Łeba and representatives of the City Council on June 23, 2022.

On June 23, a meeting with the Mayor of Łeba and representatives of the City Council took place. During the meeting, Spółka Wodna „Łeba” presented detailed information on the investment, i.e. technological assumptions, communication and promotion of the project, the value of co-financing, investment costs and answered numerous questions.
An important point of the meeting was a visit to the construction site to preview the progress of works. Thank you very much for the meeting.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content