Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Study visit of companies dealing with the collection, transport of waste and landscaping in the city of Łeba – Gardens „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” – Łukasz Gniedziejko on August 30-31, 2022.

On August 30-31, 2022, a study visit was held for companies dealing with the collection, transport of waste and landscaping in the city of Łeba – Gardens „Green Time” Joanna Kruszyńska, „Lukas” -Łukasz Gniedziejko. During the meeting, the companies got acquainted with the methane fermentation installation, which is unique in seaside and seasonal towns. The main idea of the meeting was to show the possibilities of managing waste other than sewage sludge.
Thank you very much for the meetings!

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content