Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

60. Walne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 31 grudnia 2020 roku w formie elektronicznej, odbędzie się 60. Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie

Zbigniew Rożnowski
Dyrektor Biura

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content