60. Walne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie informuje, że 31 grudnia 2020 roku w formie elektronicznej, odbędzie się 60. Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie

Zbigniew Rożnowski
Dyrektor Biura