Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 25.11.2021 r. zamieszczono w zakładce „Fundusze Norweskie” informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK – kompostownia Łeba, w zakresie budowy instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych”.