Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 25.11.2021 r. zamieszczono w zakładce „Fundusze Norweskie” informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK – kompostownia Łeba, w zakresie budowy instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych”.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content